فرصت های شغلی

 • سوابق تحصيلي :

  لطفا سوابق تحصیلی خود را از دوره دیپلم به بالا ثبت نمائید . در صورتی که هنرجوی هنرستان بودید ، آنرا نیز ثبت کنید و نوع کار-دانش و فنی حرفه ای را نیز قید نمایید .

 • مقطع تحصیلیرشته تحصیلیگرایشنام واحد آموزشیشهر محل تحصیلتاریخ شروعتاریخ پایانمعدل کل 
 • سوابق شغلی :

  لطفا سوابق کاری خود را به صورت کامل ثبت نمائید .

 • نام شرکتسمتحقوق دریافتیمدت همکاریعلت قطع همکاریتاریخ شروعتاریخ پایانامکان ارائه گواهی سابقه کار (بله / خیر) 
 • گواهينامه هاي تخصصي – علمي اخذ شده :

  لطفا دوره های آموزشی تخصصی گذرانده شدهء خود را ثبت نمائید .

 • نام دورهنام موسسه آموزشیمدت دوره (به ساعت)تاریخ شروعتاریخ پایانپاره وقت / تمام وقتامکان ارائه گواهی دوره (بله / خیر) 
 • مهارت های عملی مربوط به الکترونیک ، کامپیوتر و کار در فروشگاه قطعات الکترونیک :

  لطفا مهارت های عملی خود را که مرتبط با کار در فروشگاه هستند را ثبت نمائید .

 • نام مهارتمیزان تسلط (مبتدی - متوسط - عالی) 
 • لطفا توجه داشته باشید که :

  - کلیه مطالب و موارد موجود در فرم را به صورت کامل و دقیق پر نمایید .

  - تکميل اين فرم هيچگونه تعهد استخدامي براي فروشگاه ایران میکرو ايجاد نخواهد کرد.

  - در صورت واجد شرایط بودن برای همکاری ، تا یک هفته بعد از تکمیل فرم با شماتماس گرفته شده و جهت مصاحبه حضوری هماهنگی لازمه انجام خواهد شد .